onsdag 1 april, 2015

Yrkesfolkets skogstidning


Tidningen SKOGEN 10/2014SKOGEN är skogstidningen för yrkesfolket och för dem som brinner för brukandet av skogen. Branschtidningen som tipsar, granskar, debatterar och berättar om allt som händer. SKOGEN rapporterar utan bindningar till parterna på virkesmarknaden.

Men framför allt är SKOGEN en tidning som du har praktisk nytta av. Vi ger tips och råd om skogsskötsel och ekonomi och berättar om den senaste utvecklingen på marknaden.

I Orvestos läsarundersökning bland 70 ledande facktidningar ligger SKOGEN i topplistan för omdömen som "påverkar mitt sätt att se på saken" och "kan man lära sig något av".

Provläs ett lösnummer av SKOGEN

 

SKOGEN ägs av Föreningen Skogen och finansieras fullt ut av prenumerationer och annonsintäkter.

Vi som gör SKOGEN är som våra läsare, vi brinner för skogen och skogsbruket.

• SKOGEN är en prenumererad månadstidning, 11 nr/år.
• 106 000 läsare (ORVESTO® Konsument 2014:2), främst inom grupperna skogstjänstemän, entreprenörer, maskinförare och skogsägare.
• Upplaga: 14.300 (TS Kontrollerad upplaga 2013)
• Varje nummer har ca 60 sidor, 40 sidor redaktionellt material och 20 sidor annonser.
• En helårsprenumeration kostar 567 kr (ingen moms på priset).
eSKOGEN är SKOGENs elektroniska nyhetsbrev. Det är gratis och kommer 4 ggr/månad. Skogsnyheter från Sverige och världen.
SKOGENbild är vår bildbyrå med över 15000 skogsbilder.
• SKOGEN ägs av Föreningen Skogen.

Vill du läsa SKOGEN?
Vi bjuder på ett gratis provexemplar! Fyll i dina adressuppgifter så skickar vi ett exemplar.
Beställ provexemplar

Du kan också köpa ett digitalt lösnummer av tidningen SKOGEN på Qiozk