söndag 1 mars, 2015

Rekreation och ved viktigare än pengar

Vedeldning, elda med ved
Fotograf: Stefan Örtenblad/SkogenBild
För utbor är möjligheten att ägna sig åt friluftsliv och rekreation viktigare än allt annat. Och vedeldning slår intresset för att sälja timmer.

Efter rekreationen värderas möjligheten att ta ved och virke för husbehov och bevara en skogsbrukartradition högst. Först därefter kommer skogsinkomster, konstaterar Christina Berlin Fakta Skog 11/2006.

— Skogsägareföreningarnas uttalade mål att värna om skogsägarnas ekonomiska intressen kan därför kompletteras i syfte att bättre tillgodose samtliga medlemmars intresse, menar hon.

Skogsägarnas syn på vad som är viktigt på fastigheten skiljer sig åt mellan åbor, som bor på sin fastighet, och utbor. För de åboende skogsägarna är det betydelsefullt att kunna bo på fastigheten och att kunna elda med ved och använda virke för husbehov.

Läs mer »

Läs massor med tips om vedeldning här!

 • Jan Remröd till minne

  Civiljägmästaren, professorn och förre verkställande direktören Jan Remröd har avlidit i en ålder av 74 år. Jan var under sin långa skogskarriär bland annat vd för Föreningen Skogen.
 • Annons
 • Välkommen på årsmötet!

  Den 15 april håller föreningen Skogen årsmöte på Storgatan 19 i Stockholm. Årsmöteshandlingar kommer att finnas här på skogen.se från och med den 1 april.
 • Victoria upptäckte skogssektorns möjligheter på tjejkursen

  Victoria Boström är ambassadör för SkogsSveriges och Skogen i Skolans Facebook-sidor och Twitter-konton. Hon är uppväxt i Västmanland och fick upp ögonen för det skogliga yrket när hon gick en skogskurs för tjejer. Efter kursen gick hon skogligt basår i Värnamo och studerar nu på Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg. Sedan början av 2014 är Carl Danielsson vår ambassadör. Han går andra året av tre på Skogsmästarprogrammet. Följ Victoria och Carl på vår Facebook och Twitter!
 • Trendbrott på gång?

  Kategorier: skogsmaskiner
  Varmare klimat, stormar, körskador och hyggesfritt är några faktorer som ändrat efterfrågan och som ställer nya krav på maskintillverkarna. Det kan förklara den relativa stiltjen som råder nu.
 • Månadens Fråga: Får man bukt på körskadorna?

  Körskadorna är skogsbrukets gissel. Vad tror du? Lyckas skogsbruket få bukt med problemet?
 • Region Västerbotten ökar jämställdheten i skogen

  Erika Nilsson är regionsamordnare i Skogen i Skolans Region Västerbotten där hon driver Skogskollo för tjejer. För det arbetet fick hon Norra skogsägarnas Framtidspris under 2014. Förutom Skogskollot arrangeras också tävlingarna Skogens Mästare som vänder sig till sjundeklassare och Skogssnilleblixten för årskurs 7-9 och som främjar entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Skogen i Skolans läromedel används under tävlingarna för att öka kunskapen om skog hos eleverna.
 • Lennart Bertilsson

  ”Apteringen, ett svart hål för skogsägaren”

  Kategorier: Analysen, Aptering
  Lennart Bertilsson är obeveklig i sin ståndpunkt: Skogsägarna förlorar stort på grund av slarvig aptering, Det kan handla om en miljard kronor.Här utvecklar han sitt resonemang och tipsar vilka krav skogsägarna kan ställa.
 • Foto: Johan Ardefors

  Välkommen till Skogsnäringsveckan 2015

  Kategorier: Skogsnäringsveckan
  Skogsnäringsveckan är den årliga mötesplatsen där branschen, politiker och andra intressenter möts och diskuterar aktuella frågor som berör skogsnäringen. Anmälan är öppen!
 • Norra skogsägarna med jämställdheten in i framtiden

  Kategorier: kvinnor, jämställdhet
  Norra Skogsägarna inför nya tjänster och produkter för att stödja jämställdhetsmålen. ​"Vi uppfinner framtiden och våra värdegrundsfrågor finns med i strategin vilket ökar vår konkurrenskraft", säger vd Pär Lärkeryd.
 • Här i Kenya ger några grevelia-träd foder åt Priscilla Jumas djur. Foto: Bengt Ek/SKOGENbild

  Träden gav rena lyftet

  Kategorier: Vi-skogen, Afrika, Agroforestry
  Om du någon gång fått ett Vi-träd så har du säkert undrat om det verkligen finns, och i så fall var och hos vem. SKOGEN åkte till Kenya och kollade.
 • Orre i talltopp

  Hellre tallknoppar än björk

  Kategorier: Orre, Björk, Tall, betesskador
  Denna vinter betar orren hellre tall- än björkskott. Det indikerar att det är något fel på björkarna.
 • Skogskväll: Sveaskog, skogen och framtiden

  Vad tror Sveriges största skogsägare om framtiden? Hur utvecklas marknaden för trä, papper, massa och bränsle? Medlemmar i Föreningen Skogen är välkomna på en spännande skogskväll med Sveaskogs vd Per-Olof Wedin.