lördag 1 november, 2014

Rekreation och ved viktigare än pengar

Vedeldning, elda med ved
Fotograf: Stefan Örtenblad/SkogenBild
För utbor är möjligheten att ägna sig åt friluftsliv och rekreation viktigare än allt annat. Och vedeldning slår intresset för att sälja timmer.

Efter rekreationen värderas möjligheten att ta ved och virke för husbehov och bevara en skogsbrukartradition högst. Först därefter kommer skogsinkomster, konstaterar Christina Berlin Fakta Skog 11/2006.

— Skogsägareföreningarnas uttalade mål att värna om skogsägarnas ekonomiska intressen kan därför kompletteras i syfte att bättre tillgodose samtliga medlemmars intresse, menar hon.

Skogsägarnas syn på vad som är viktigt på fastigheten skiljer sig åt mellan åbor, som bor på sin fastighet, och utbor. För de åboende skogsägarna är det betydelsefullt att kunna bo på fastigheten och att kunna elda med ved och använda virke för husbehov.

Läs mer »

Läs massor med tips om vedeldning här!

 • SkogsSverige besvarar dina skogliga frågor

  Använder du SkogsSveriges tjänster? SkogsSverige på Internet är sektorns gemensamma webbplats för skogskunnande. Här kan du läsa de senaste skogsnyheterna, få expertsvar på dina frågor och hitta massvis med fakta om skog, skogsbruk, industri och andra områden. Intressenterna bakom SkogsSverige lägger också upp nyhetsflödet på sina egna webbar.
 • Henning Hamilton

  Som en reklamaffisch för pensionsförsäkringar

  Kategorier: SKOGEN 100 år
  Henning Hamilton var åren 1974 till 1986 legendarisk vd för Sveriges Skogsvårdsförbund, föregångaren till dagens Föreningen Skogen. Tidningens utsände hälsar på honom i radhuset i Djursholm ett par dagar efter hans 85-årsdag. Han ser ut som en reklamaffisch för en pensionsförsäkring. Pigg, solbränd och med ett återkommande spjuveraktigt leende.
 • Kommunikation om skog - i skogen!

  Naturvägledning, utomhuspedagogik och andra kommunikationsmetoder är en viktig del av arbetet med skogens sociala värden. På det här seminariet lyfter vi fram goda exempel från skogssektorn och skapar en mötesplats för alla som arbetar med kommunikation ute i skogslandskapet. Seminariet arrangeras den 27 november i Stockholm i samarbete med Skogen i Skolan och Föreningen Skogen.
 • Vem tycker du ska få medaljerna?

  Känner du någon som gjort värdefulla insatser för de svenska skogarna? Någon som gjort det så bra att han eller hon förtjänar en fin medalj. Nominera i så fall din kandidat till Greve Carl Bernadottes Skogspris, Guldkvisten eller Silverkvisten.
 • Annons
 • Skogsägare på plats för att lära sig om gränser för skogsfastigheter.

  Hitta gränserna

  Kategorier: Fastighetsgräns, rågång
  Först är det stenar som gäller och sen kartan. Budskapet från lantmäteriets rågångsexpert Krister Rubensson var klart och tydligt när ett antal jämtländska skogsägare fick lära sig var gränserna går.
 • Miniskördare för röjning

  Skogsbruket står inför en stor utmaning att ovanpå det normala röjningsbehovet hinna med att röja alla gudrunhyggen. Det börjar bli bråttom.
 • Mycket anmärkningsvärt är avsaknaden av strategiska satsningar på bio-ekonomi från en koalitionsregering med Miljöpartiet som partner, menar Sten Nilsson.

  Debatt: Det svenska gröna guldet förvittrade till kattguld

  ”Skogen är en enorm, viktig tillgång för oss, den är det gröna guldet", sade Stefan Löfven före valet. Men vad blev det av Löfvens storstilade vision om skogsnäringen när det var dags för regeringsförklaring? undrar professor Sten Nilsson. Nu gäller det att regeringen omedelbart tar tag kraftfullt i etableringen av det Nationella skogsprogrammet.
 • Glöm inte bort att söka tillstånd för virkesvältan

  Kategorier: Avlägg, välta, tillstånd
  Varje år placeras hundratusentals vältor med virke och skogsbränsle längs allmänna vägar. Nu är det hög tid att söka nya tillstånd. Med en ny kartfunktion i Trafikverkets e-tjänst hoppas man på att skogsbrukets administration ska minska och att avläggen ska bli trafiksäkrare.
 • Komatsu X19

  Stordrivare testas i Norsjöskogarna

  Kategorier: skogsmaskiner, Drivare
  De slutavverkningsbara posterna blir allt mindre. Det kan öppna dörren för en ny typ av drivare. I motsats till tidigare modeller är Komatsu X19 en större maskin inriktad mot slutavverkningar.
 • Stort intresse för ädellöv och miljövårdande åtgärder

  Kategorier: Ädellöv miljövård
  Fler än 28 000 skogsintresserade har fått rådgivning i Skogsstyrelsens två projekt Skogens Mångfald och Ädellöv. Sammanlagt har ungefär 255 miljoner kronor har beviljats i ekonomiskt stöd till skogsägare som vill utöka och bevara ädellövskog eller utföra miljövårdande åtgärder.
 • Den första helt förnybara förpackning är här

  Tetra Pak lanserar under veckan den allra första helt förnybara dryckesförpackningen. Tillverkad helt och hållet av växtbaserade material från skogen och jordbruket.
 • Fler markbereder

  Föryngringarna i Sverige håller i stort sett oförändrad kvalitet. Däremot har andelen areal som markbereds ökat stadigt.