torsdag 2 april, 2015

olyckor

Hytten kan bli rena dödsfällan

Stock genom bakruta
Kjell Olsen i Torsby fick stocken på sig när den rutschade ur gripen och in genom bakrutan.
Skogsmaskinrutorna håller inte för stockar. Under 2012 och 2013 har nio olyckor inträffat. Såvitt man vet. Förmodligen är de många fler.